Verordening (EEG) nr. 1345/70 van de Commissie van 9 juli 1970 tot vaststelling van de heffingen die van toepassing zijn op rijst en op breukrijst