/* */

79/788/EEG: Beschikking van de Commissie van 31 augustus 1979 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Koninkrijk België van de in 1976 aan de verenigingen van groenten- en fruittelers verleende steun (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)