Verordening (EEG) nr. 2732/78 van de Commissie van 23 november 1978 houdende vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden