Beschikking van de Commissie van 9 september 1974 met betrekking tot de vaststelling van het maximumbedrag voor de levering van butteroil in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 2122/74 bedoelde inschrijvingsprocedure