Arrest van het Hof (Eerste Kamer) van 26 februari 1976 in de zaak 92/75: Germaine van de Roy, echtgenote Lambert, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen