/* */

Mededeling van de Commissie - Onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden "kolen" (krachtens artikel 55, paragraaf 2, sub c), van het E.G.K.S.-Verdrag)