Verordening (EEG) nr. 173/78 van de Commissie van 30 januari 1978 houdende vaststelling van de restituties die met ingang van 1 februari 1978 worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen