TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Mayras van 6 december 1972. # Koninkrijk der Nederlanden tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Zaak 13-72. Nederland/Commissie