BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN VAN 18 DECEMBER 1973 BETREFFENDE DE OPENING, DE VERDELING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN TARIEFCONTINGENTEN VOOR BEPAALDE IJZER- EN STAALPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ONTWIKKELINGSLANDEN