Verordening (EEG) nr. 1200/75 van de Commissie van 7 mei 1975 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge