SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 943/79 VAN LORD O' HAGAN AAN DE RAAD: NOTULEN VAN DE RAAD