Schriftelijke vraag E-007438/11 Cristiana Muscardini (PPE) aan de Commissie. Mineraal- en bronwater