Verordening (EEG) nr. 601/76 van de Raad van 15 maart 1976 tot vaststelling van bijzondere maatregelen met name voor het bepalen van aanbiedingen van olijfolie op de wereldmarkt