Verordening (EEG) nr. 1650/75 van de Raad van 26 juni 1975 houdende afwijking van de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" ten einde rekening te houden met de bijzondere situatie van Mauritius ten aanzien van bepaalde textielprodukten