Verordening (EEG) nr. 1183/71 van de Raad van 3 juni 1971 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van de communautaire tariefcontingenten voor werklood en geraffineerd lood van onderverdeling 78.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief (jaar 1971)