Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2012