Verordening (EEG) nr. 1843/74 van de Commissie van 16 juli 1974 houdende wijziging van de bedragen die als compenserende bedragen moeten worden toegepast voor de produkten van de sectoren granen en rijst