Conclusie van advocaat-generaal Reischl van 8 maart 1978. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden. # Meetinstrumenten. # Zaak 95/77. TITJUR Commissie/Nederland