77/244/EEG: Beschikking van de Commissie van 16 maart 1977 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig Richtlijn 72/160/EEG van 17 april 1972 (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)