Verordening (EEG) nr. 2437/75 van de Commissie van 25 september 1975 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer van kalveren en volwassen runderen en van rundvlees, ander dan bevroren vlees