Verordening (EEG) nr. 1045/78 van de Commissie van 19 mei 1978 tot vaststelling van de bij interventie in de sector rundvlees met ingang van 22 mei 1978 geldende aankoopprijzen