Beschikking van de Commissie van 12 februari 1973 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd geconcentreerd sinaasappelsap van post ex 20.07 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Marokko en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten