2014 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas.#Ispanijos Karalystė ir kt. prieš Europos Komisiją.#Valstybės pagalba – Kinematografija – Pagalba, skirta kino studijoms statyti ir eksploatuoti – Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka – Privataus investuotojo, veikiančio rinkos ekonomikos sąlygomis, kriterijus – Valstybės pagalba, teikiama kaip regioninė pagalba – Pagalba, skirta kultūrai puoselėti – Pareiga motyvuoti.#Sujungtos bylos T-319/12 ir T-321/12. 2014 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas