Verordening (EEG) nr. 1815/73 van de Commissie van 5 juli 1973 tot vaststelling van de premies waarmede de heffingen voor rijst en breukrijst worden verhoogd