Verordening (EEG) nr. 647/72 van de Raad van 30 maart 1972 tot vaststelling van de richtprijs voor melk en van de interventieprijzen voor boter, magere-melkpoeder, Grana-Padano- en Parmigiano-Reggianokaas, voor het melkprijsjaar 1972/1973