Verordening (EEG) nr. 864/71 van de Commissie van 27 april 1971 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de belastingen bij invoer voor ovoalbumine en lactoalbumine