Beschikking van de Commissie van 16 september 1974 met betrekking tot de vaststelling van het maximumbedrag voor de leveringskosten cif van het magere-melkpoeder aan Bangla Desh in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 2229/74 bedoelde inschrijvingsprocedure