Beschikking van de Commissie van 1 oktober 1979 inzake de vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Koninkrijk der Nederlanden van de gedurende het jaar 1976 gedane uitgaven en van een supplement voor de jaren 1974 en 1975 voor de steun en premies met betrekking tot de modernisering van landbouwbedrijven (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)