Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake de voorstellen voor zes richtlijnen en twee aanbevelingen van de Raad betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van de arts en de beoefenaar van de tandheelkunde ( IV. Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verwezenlijking van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde )