Verordening (EEG) nr. 1690/75 van de Commissie van 1 juli 1975 tot vaststelling van de restituties in de sector melk en zuivelprodukten voor produkten die als zodanig worden uitgevoerd