Verordening (EEG) nr. 1523/72 van de Commissie van 17 juli 1972 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor witte suiker en ruwe suiker