78/217/Euratom: Izmjena Sporazuma od 6. listopada 1959. između Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i Vlade Kanade o suradnji u mirnodopskoj uporabi atomske energije, u obliku razmjene pisama PROPCELEX