Euroopa Aatomienergiaühenduse(Euratom) ning Kanada Valitsuse vahelise tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist käsitleva aastal kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe muudatus 6. oktoobril 1959.