Verordening (EEG) nr. 1495/78 van de Commissie van 30 juni 1978 houdende vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie