Zaak T-557/14: Arrest van het Gerecht van 1 maart 2016 — BrandGroup/BHIM — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPEZOOMIX — Ouder gemeenschapswoordmerk Spezi — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]