Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar kuru saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu Zviedrijai atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi elektroenerģijai, kas tiek tieši piegādāta kuģiem pie ostas piestātnes