Bericht van inschrijving van de "Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette (EVSt-F)" betreffende de levering in het kader van de gemeenschapshulp aan het Wereldvoedselprogramma (W.V.P.) van 1.110 ton butteroil bestemd voor India