Zaak C-533/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d'instance de Roubaix (Frankrijk) op 17 november 2010 — CIVAD SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes