Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 183, 01 augustus 2002