Beschikking van de Commissie van 15 januari 1971 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag voor de levering f.o.b. van butteroil aan het Wereldvoedselprogramma in het kader van de procedure van inschrijving bedoeld bij Verordening (EEG) nr. 2549/70