Verordening (EEG) nr. 2320/70 van de Commissie van 17 november 1970 houdende vaststelling van de compenserende heffingen in de wijnsector