Verordening (EEG) nr. 980/73 van de Commissie van 11 april 1973 houdende vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm