Zaak C-102/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (België) op 19 februari 2016 — Vaditrans BVBA tegen Belgische Staat