Verordening (EEG) nr. 1115/72 van de Commissie van 29 mei 1972 tot vaststelling van de premies waarmede de heffingen voor rijst en breukrijst worden verhoogd