76/922/EEG: Besluit van de Commissie van 22 december 1976 betreffende de benoeming van bepaalde leden van het Raadgevend Comité voor douanezaken