Beschikking van de Commissie van 2 april 1979 met betrekking tot de vaststelling van de maximumbedragen voor de levering van butteroil als voedselhulp in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 482/79 bedoelde inschrijvingsprocedure