Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/535 van de Commissie van 5 april 2016 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wat betreft de vermelding van Singapore in de lijst van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit vers vlees in de Unie mag worden binnengebracht (PB L 89 van 6.4.2016) C/2016/3241