Verordening (EEG) nr. 3169/78 van de Raad van 19 december 1978 betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/78 van het Gemengd Comité EEG-Portugal houdende vervanging van de rekeneenheid door de Europese rekeneenheid in artikel 8 van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong' ' en de methoden van administratieve samenwerking