TITJUR Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 5 februari 2009. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groot-Hertogdom Luxemburg. # Niet-nakoming - Richtlijn 2005/29/EG - Oneerlijke handelspraktijken - Niet-uitvoering binnen gestelde termijn. # Zaak C-282/08. Commissie/Luxemburg