Verordening (EEG) nr. 3027/76 van de Raad van 13 december 1976 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor cacaoboter en oploskoffie van oorsprong uit de ontwikkelingslanden